Położenie miasta

Miasto i Gmina ŻABNO położone są w województwie małopolskim nad rzeką Dunajec w północno - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Teren Gminy jest równiną wzniesioną do 190 m n.p.m. ciągnącą się wzdłuż Dunajca do rzeki Wisły.

Gmina Żabno graniczy:
- od południa z miastem Tarnów;
- od zachodu poprzez rzekę Dunajec z gminą Radłów i Wietrzychowice;
- od północy z gminą Gręboszów;
- od wschodu z gminą Olesno, gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Lisia Góra;

  

Granica z gminami Gręboszów, Olesno i gminą Dąbrowa Tarnowska stanowi również granicę pomiędzy powiatem dąbrowskim a tarnowskim.

 Obszar Powierzchnia ogółem - 101.5 km2, w tym miasto - 11 km2 .