Zarząd i członkowie

Prezes - Zygmunt Zając

Wiceprezes - Zbigniew Łoś

Skarbnik - Irena Boroń

Sekretarz - Małgorzata Kotniewicz

Członek Zarządu - Michał Surynt

  

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Sławomir Pitaś

Sekretarz - Maria Ochnio

Członek Komisji - Maria Kulig

 

 

Członkowie :

 

1.        Irena Boroń                        

2.        Marian Fido                        

3.        Krzysztof Kuczek              

4.        Zbigniew Łoś                     

5.        Sławomir Pitaś                  

6.        Kazimierz Skąpski            

7.        Jan Wójcik                         

8.        Waldemar Gabor               

9.        Maria Kulig                        

10.     Maria Ochnio                     

11.     Adam Przybyłek                

12.     Michał Surynt                    

13.     Zygmunt Zając                  

14.     Paweł Domański               

15.     Małgorzata Kotniewicz    

16.     Renata Kwaśniak             

17.     Wilhelm Padło                   

18.     Barbara Ryba                    

19.     Krzysztof Wójcik               

20.     Lucyna Skąpska               

21.     Wiesław Bartosik              

22.     Janina Dydyńska              

23.     Tadeusz Chrościński       

24.     Antoni Bryk                        

25.     Lidia Surynt                       

26.     Ewa Skąpska - Wilk          

27.     Tomasz Kijowski              

28.     Paweł Węgiel                     

29.     Marek Wiśniewski

 

Wanda Czech – nie żyje