O nas

Od dłuższego czasu w myślach mieszkańców Żabna rodziła się inicjatywa powstania stowarzyszenia odwołującego się do doświadczeń wyrosłych na tutejszym gruncie w ciągu wieków historii miasta.

W 2007 roku zawiązała się grupa inicjatorów powołania stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Towarzystwo Przyjaciół Żabna. Towarzystwo oficjalnie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie w dniu 11 stycznia 2008 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Żabna jest zespołem ludzi związanych ideą społecznej pracy, a poprzez swoją działalność  środowiskową pragnie współuczestniczyć w kształtowaniu wizerunku miasta.

Naszym działaniom towarzyszyć będzie troska, aby podejmowane zagadnienia i zadania były atrakcyjne dla społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Te działania, stanowiąc przeciwwagę dla współczesnego  konsumpcyjnego modelu życia, tworzą wzorce, budują więzi, sprzyjają poczuciu przynależności do stron rodzinnych. Będziemy współdziałać z władzami samorządowymi miasta, instytucjami oświatowo-kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Pragniemy, aby działalność Towarzystwa Przyjaciół Żabna była odzwierciedleniem myśli zawartej słowach patrona Szkoły Ponadgimnazjalnej w Żabnie:

 

„… Małe Ojczyzny uczą żyć

w Ojczyznach wielkich

w wielkiej Ojczyźnie ludzi…”

                  ks. prof. Janusz Pasierb