Nowe wydawnictwa o gminie Żabno

in 2020

tpz banerTowarzystwo Przyjaciół Żabna wspólnie z samorządem Żabna podjęło się wydania publikacji historyczno- promocyjnych dotyczących gminy. Wsparcie na realizację projektu stowarzyszenie otrzymało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Efektem projektu jest trzecia część „Żabnoviana” autorstwa Pawła Domańskiego. Dodatkowo zrealizowano pomysł na książkę kulinarną, prezentująca przepisy zebrane na terenie gminy Żabno. Wydawnictwa uzupełniają jeszcze dwie mniejsze książeczki. Pierwsza dotyczy samej gminy i jest kompaktową jej prezentacją. Drugą stanowi zbiór bajek Katarzyny Smolik. Co więcej w projekcie znalazło się miejsce na krótki film prezentujący gminę.

Towarzystwo Przyjaciół Żabna zawnioskowało o kwotę 50 tys. zł i taką też została im przyznana przez Lokalna Grupę Działania Zielony Pierścień Tarnowa. Wszystkie wydawnictwa ujęte w projekcie mają charakter promocyjny i wydane są w partnerstwie z gminą Żabno i Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Siedliszowice” mająca na promocję gminy Żabno oraz LGD Zielony Pierścień Tarnowa poprzez opracowanie, wydanie publikacji i materiałów oraz filmu dotyczących obszaru realizacji LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

tpz banertpz foto