Pamięć o zasłużonych dla miasta Żabna

in 2020

Dnia 8 listopada na cmentarzu parafialnym w Żabnie ks. Proboszcz Jerzy Kawik wraz z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Żabna dokonał uroczystego poświecenia i odsłonięcia tablic pamiątkowych na kaplicy cmentarnej.

Pierwsza tablica upamiętnia +ks. Józefa Łabudę - urodził się 13.09.1830 r. w Pyzówce k. Nowego Targu. Dzięki pomocy swojego krewnego – ks. Bielańskiego proboszcza w Wierzchosławicach uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, mieszkając w klasztorze OO. Bernardynów. Studiował teologie w tarnowskim Seminarium Duchownym i tu przyjął świecenia w roku 1855. Pracował jako wikariusz w Jordanowie, Suchej, Sidzinie, Wadowicach, Zembrzycach i Oświęcimiu. Pełnił też funkcję kapelana wojskowego. Od 16.06.1870 r. został wikariuszem eksponowanym w Odporyszowie a od 22.01.1880 r. administratorem w tym miejscu. 16.06.1880 r. został instytuowany na probostwo w Żabnie, gdzie zmarł po długiej chorobie 14.02.1881 r. Spoczywa na cmentarzu w Żabnie.

Druga tablica upamiętnia Burmistrza Żabna Stanisława Witka – dr Stanisław Witek pracował przez wiele lat w sądzie w Żabnie jako adwokat, pełnił też funkcję prezesa Klubu Sportowego "Strzelec" oraz długoletniego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Był wieloletnim radnym miasta, a w latach 1938-1940 objął stanowisko Burmistrza Żabna. W 1940 roku wraz z synami - studentem Stanisławem i gimnazjalistą Wiesławem - został aresztowany przez Niemców i wywieziony do KL Auschwitz. Wraz z synem Wiesławem został zamordowany w tym obozie w 1941 roku. Jego starszy syn Stanisław został przewieziony do obozu KL Sachsenhausen, gdzie przeżył wojnę. Tablica honoruje także mieszkańców Żabna, którzy zginęli w obozach zagłady: Auschwitz, Gross-Rosen, Dachau, Buchenwald.

Tablice ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Żabna.

Następnie kapłani udali się do pięciu stacji odmawiając modlitwę różańcową za różne grupy: kapłanów, rodziców, krewnych, przyjaciół, wychowawców, poległych na wojnie oraz wszystkich wiernych zmarłych.