Honorowy Obywatel Gminy Żabno

in 2013

Uroczystość nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Żabno” dla Pana Pawła Domańskiego (członka Towarzystwa Przyjaciół Żabna) odbyła się w dniu 11 listopada w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Żabnie.

Read More

 

 

Organizatorami byli: Rada Miejska z przewodniczącym Panem Krzysztofem Wójcikiem, Burmistrz Żabna pan Stanisław Kusior, Z-cz Burmistrza Pan Zbigniew Lustofin. W uroczystości wzięli udział miejscowi księża, a wśród nich pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Żabno – ks. Zdzisław Podstawa oraz wyjątkowo licznie zgromadzeni mieszkańcy Żabna. Ceremoniał uroczystości kończyły liczne wystąpienia władz miasta oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Żabna – Pana Zygmunta Zająca.


Drogi Panie Pawle !

Od dziś oficjalnie Honorowy Obywatelu Gminy Żabno.

           W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Żabna przekazuję serdeczne gratulacje Panu Pawłowi Domańskiemu za otrzymanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy.
           Dziękujemy równocześnie władzom samorządowym za nadanie tego zaszczytnego tytułu, tym bardziej, że inicjatywa pochodziła od naszego Towarzystwa.
           Pana dorobek związany z opracowaniem wielu publikacji dotyczących historii Żabna oraz utworzenie Izby Pamięci Narodowej – „ostatnie takie galicyjskie”, wymagał dużej wiedzy, pomysłowości, olbrzymiego zapału i czasu.
           Najbardziej jednak był zależny od ogromnej pasji, która związana była i jest z umiłowaniem Naszej Małej Ojczyzny. Patriotyzm i polskość mają mocne, znaczące miejsce w Pana życiorysie.
           Cieszymy się, że dzięki Pana twórczości możemy kultywować wiekowe tradycje, budując tym samym wiedzę i rozwój naszego miasta.
           Jesteśmy przekonani, że Honorowy Obywatel Gminy Żabno będzie nadal przypominał i utrwalał naszą historię.
           Ksiądz profesor Michał Kazimierz Heller powiedział: „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”.
Proszę być przekonanym, że nasze miasto Żabno – jest z Pana dumne.


Uroczystość zakończyło wystąpienie Honorowego Obywatela Gminy Żabno Pana Pawła Domańskiego, który nie ukrywając wzruszenia podzielił się swoją pasją związaną z Małą Ojczyzną. Dziękując przedstawicielom władzy za tak dane mu znaczne uhonorowanie, zapewnił zebranych o dalszym zaangażowaniu w całość problematyki miasta.