Święto Zmarłych

in 2013

W dniu Święta Zmarłych tradycyjnie zostały zapalone znicze na grobach żołnierskich, poległych w obozach, zasłużonych działaczy Żabna i zmarłych członków Towarzystwa.