Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

in 2013

Dnia 21 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Żabna.

 

Read More

 

 

Zarząd, Skarbnik i Komisja Rewizyjna TPŻ Złożyli sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2012. Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. Nowym członkiem TPŻ została Pani Bożena Jurkiewicz. aktualny stan to 33 osoby.