Spotkanie Opłatkowe

in 2013

Już po raz piąty zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe w dniu 6 stycznia w restauracji „Herbowa”.
 
 

Read More

 
 
  
 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna powitał serdecznie wszystkich zebranych, w tym zaproszonych gości: księdza proboszcza Antoniego Mikruta, księdza Jacka Pająka, burmistrza Żabna pana Stanisława Kusiora, zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Lustofina, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Krzysztofa Wójcika, dyrektora Centrum Kultury panią Martę Warias oraz dyrektorów miejscowych szkół. Podkreślił piękno kultywowania staropolskich, bożonarodzeniowych spotkań i życzeń o rodzinnym charakterze. Zaznaczył, że zebrani, to najliczniejsza „żabieńska rodzina”.
 
Okolicznościową wspólną modlitwę prowadził ksiądz proboszcz. Następnie łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.Prezes złożył wszystkim  zebranym życzenia, a w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Żabna wszystkim mieszkańcom miasta. Mówił: „Niech ten Nowy Rok będzie dobry. Niech niesie dużo zdrowia, wiele radości osobistej, rodzinnej, zawodowej. Niech to będzie rok budowania wzajemnego zrozumienia, ciepłych relacji międzyludzkich, życzliwości i satysfakcji”. Spotkanie uświetnił zespół muzyczno – wokalny „Bruk – Bet” z Niecieczy.