220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

in 2011

Tradycyjnie po mszy świętej i patriotycznej, okolicznościowej homilii wygłoszonej przez proboszcza parafii Żabno, księdza prałata Antoniego Mikruta, uczestnicy przeszli pod Pomnik Poległych za Ojczyznę. Młodzież recytowała wiersze okolicznościowe i śpiewała pieśni patriotyczne. Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Żabna złożyła pod Pomnikiem Poległych za Ojczyzną wiązankę kwiatów.Read More
 Obok młodzieży i władz samorządowych swój patriotyzm zamanifestowali : strażacy z całej gminy, kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i liczni mieszkańcy.