Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Żabna

in 2011
Dnia 29 marca 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Żabna. Przedstawiono na nim sprawozdania z działalności za rok 2010 ( Zarządu TPŻ, Skarbnika , Komisji Rewizyjnej), Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji udzielono Zarządowi absolutorium.Read More
Wręczono również legitymacje nowym członkom: Panu Aleksandrowi Pacanowskiemu, Panu Marcinowi Czosnyce, Pani Halinie Lebryk i Panu Wiesławowi Labrykowi.W czasie zebrania dyskutowano na temat planów działań Towarzystwa na bieżący rok.