Towarzystwo Przyjaciół Żabna ma już dziesięć lat!

Dnia 21 września 2017 roku, odbyła się uroczystość jubileuszowa dziesięciolecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Żabna.

To już dekada odkąd Żabnianie postanowili utworzyć stowarzyszenie mające na celu propagowanie tego co żabnieńskie zarówno w wymiarze materialnym, historycznym i kulturowym.

Przez dziesięciolecie dali się poznać jako inicjatorzy obchodów „urodzin” miasta, wydawcy „Kuryera historycznego”, czy też jako kwestorzy na odnowę zabytkowych pomników na naszym parafialnym cmentarzu.

Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Żabna liczy 37 członków. Na specjalnie zorganizowanej uroczystości rocznicowej nie zabrakło podsumowania działalności TPŻ, które przedstawił jego Prezes  Pan Zygmunt Zając.

W obchodach udział wzięli również samorządowcy z Gminy Żabno - Burmistrz Żabna Pan Stanisław Kusior, Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Lustofin, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Pan Krzysztof Wójcik.

Obecnością swoją zaszczycił również zebranych Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman Łucarz. Nie zabrakło zaprzyjaźnionych Towarzystwu osób, z którymi na co dzień współpracuje, tworząc i realizując różne projekty.  

Zakończeniem części oficjalnej był wykład Pawła Domańskiego dotyczący ulic w Żabnie.