634. rocznica otrzymania przez Żabno praw miejskich

 

 

 

 

 

W związku z rocznicą otrzymania przez Żabno praw miejskich 26.01.1385r. zostanie odprawiona Msza św. za żyjących i zmarłych Żabnian dnia 27.01.2019r. o godz. 11.00 z intencji Towarzystwa Przyjaciół Żabna.

 

 

Rys historyczny

Badania historyczne układu urbanistycznego Żabna sugerują, że jeszcze w okresie VII – X w. istniało na jego obszarze grodzisko. Usytuowane na trakcie komunikacyjnym z Wojnicza i Pilzna przez Tarnów do Opatowca i Nowego Miasta Korczyna, zaliczane było do osad starych. W roku 1274 Żabno przeszło w ręce Grafitów, nadane przez Bolesława Wstydliwego rycerzowi Świętosławowi – synowi Klemensa. Natomiast jeszcze przed 1344 r. właścicielem był Spicymir Leliwita, gdyż wykazano je w dokumencie potwierdzającym przywileje miasta Tarnowa i wsi doń należących .

Dopiero w XIV w. Żabno zotało przekształcone w osadę miejską. Spowodował to podział dóbr Leliwity pomiędzy synów, a osada przypadła w udziale Janowi Melsztyńskiemu. Z dokumentu z 1364 r. wynika, że Żabno było jeszcze wsią i zapewne nie posiadało własnej parafii, gdyż dziesięciny z niego nadawano plebanowi z Melsztyna.

Jednak najważniejsze są tu dokumenty królowej Jadwigi z dnia 26 stycznia 1385 r., potwierdzające na prośbę Spytka z Melsztyna prawo magdeburskie dla jego miast : Książa, Żabna i Brzeska. Treść tego dokumentu potwierdził również kolejny dyplom królowej Jadwigi z 1391 r., w którym Spytek z Melsztyna zapisał swojej żonie Elżbiecie 1000 grzywien oprawy na mieście Żabno. Bliższe okoliczności lokacji miasta są niestety nieznane.

 

 

Źródło: Paweł Domański